Entries by Administrator

Sklopljeni ugovori o javnim radovima izgradnje Dnevnog centra Vrbovec i rekonstrukcije dnevnih centara u Dugom Selu i Jelkovcu

Nakon provedenog postupka javne nabave i pribavljanja suglasnosti Ministarstva rada, mirovinskog sustava, socijalne politike i obitelji, početkom travnja 2021. godine potpisani su ugovori o javnim radovima s odabranim ponuditeljima. Svečanom potpisivanju ugovora su uz ravnateljicu Centra za rehabilitaciju Stančić, Sanjicu Grbavac i predstavnike izvođača radova, prisustvovali i  predstavnici partnera na projektu, gradonačelnik grada Dugog Sela […]

Održana posljednja dva ciklusa radionica na temu horizontalnih politika

U sklopu projekta „Poboljšanje uvjeta za pružanje socijalnih usluga u zajednici/ POSUZ“ u mjesecu rujnu 2020. godine održana su posljednja dva ciklusa radionica na temu horizontalnih politika. Radionice su bile namijenjene zaposlenicima Centra za rehabilitaciju Stančić i partnerima u projektu    (Grad Vrbovec, CZSS Vrbovec, Grad Dugo Selo, CZSS Dugo Selo), a održale su se u […]

Održane dvije radionice u sklopu projekta „Poboljšanje socijalnih usluga u zajednici“ , obje na temu provedbe horizontalnih politika

Početkom srpnja održali smo dvije radionice u sklopu projekta „Poboljšanje socijalnih usluga u zajednici“ , obje na temu provedbe horizontalnih politika. Obje radionice održane su u velikoj dvorani Gradske vijećnice u Vrbovcu u kojoj smo ispoštovali sve epidemiološke mjere. Prva radionica pod nazivom „Rodna ravnopravnost i zabrana diskriminacije prema Konvenciji o pravima osoba s invaliditetom“  […]

Ugovor o javnim uslugama

Kao ekonomski najpovoljnija ponuda za uslugu izrade projektno-tehničke dokumentacije i ostalih potrebnih podloga i elaborata za ishođenje potrebnih potvrda i dozvola za izgradnju i rekonstrukciju objekata Centra za rehabilitaciju Stančić u okviru projekta Poboljšanje uvjeta za pružanje socijalnih usluga u zajednici/POSUZ, odabrana je ponuda ponuditelja APG Inženjering d.o.o., Josipa Zorića 62, 10370 Dugo Selo.

Ugovor o uslugama vanjskog stručnjaka za usluge stručnog savjetovanja za provedbu projekta te pripremu natječajne dokumentacije i provedbu postupaka nabave

Kao najpovoljnija ponuda u postupku nabave usluge stručnog savjetovanja za provedbu projekta te pripremu natječajne dokumentacije i provedbu postupaka nabave za projekt „Poboljšanje uvjeta za pružanje socijalnih usluga u zajednici/POSUZ“ odabrana je ponuda ponuditelja: EUREKA CONSULTING d.o.o., Konjička ulica 11, 10000 Zagreb.