Plan nabave

Promidžba i vidljivost

Usluga stručnog savjetovanja za provedbu projekta te pripremu natječajne dokumentacije i provedbu postupaka nabave

Obavijest o nepostojanju sukoba interesa