Sklopljeni ugovori o javnim radovima izgradnje Dnevnog centra Vrbovec i rekonstrukcije dnevnih centara u Dugom Selu i Jelkovcu

Nakon provedenog postupka javne nabave i pribavljanja suglasnosti Ministarstva rada, mirovinskog sustava, socijalne politike i obitelji, početkom travnja 2021. godine potpisani su ugovori o javnim radovima s odabranim ponuditeljima.

Svečanom potpisivanju ugovora su uz ravnateljicu Centra za rehabilitaciju Stančić, Sanjicu Grbavac i predstavnike izvođača radova, prisustvovali i  predstavnici partnera na projektu, gradonačelnik grada Dugog Sela Nenad Panian, gradonačelnik grada Vrbovca Denis Kralj, te ravnateljice Centara za socijalnu skrb Dugo Selo Nada Petković i CZSS Vrbovec Irena Martak.

Ukupna vrijednost radova za izgradnju dnevnog centra u Vrbovcu te rekonstrukciju dnevnih centara u Dugom Selu i Jelkovcu iznosi 8,5 milijuna kuna. Dodatna sredstva potrebna za izgradnju i rekonstrukciju u iznosu od 3,2 milijuna kuna osigurala je Republika Hrvatska, odnosno Ministarstvo financija i nadležno Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike.

Tvrtka Polting d.o.o. iz Vrbovca će graditi Dnevni centar Vrbovec, a vrijednost radova iznosi 5,6 milijuna kuna.

Dnevni centar za ranu intervenciju i podršku djeci s teškoćama u razvoju Dugo Selo 1 te Dnevni centar za podršku korisnicima organiziranog stanovanja Dugo Selo 2 rekonstruirat će tvrtka Vendo Pet d.o.o. iz Zagreba, a vrijednost radova je 2,5 milijuna kuna.

Primat Logistika d.o.o. iz Hrvatskog Leskovca izvodit će radove na Dnevnom centru za korisnike organiziranog stanovanja Jelkovec čija je ukupna vrijednost 464.000,00 kuna.

Dnevni centri u Dugom Selu i Jelkovcu bit će stavljeni u funkciju u jesen 2021. godine, dok je planirani rok za izgradnju DC Vrbovec 18 mjeseci, odnosno do jeseni 2022. godine.

Izgradnjom i rekonstrukcijom dnevnih centara omogućit će se korisnicima usluga organiziranog stanovanja aktivnije uključivanje u radne i društvene aktivnosti te unaprijediti funkcioniranje Centra za ranu intervenciju i podršku djeci s teškoćama u Dugom Selu uz povećanje obuhvata korisnika i kvalitete socijalne usluge.

Održana posljednja dva ciklusa radionica na temu horizontalnih politika

U sklopu projekta „Poboljšanje uvjeta za pružanje socijalnih usluga u zajednici/ POSUZu mjesecu rujnu 2020. godine održana su posljednja dva ciklusa radionica na temu horizontalnih politika.

Radionice su bile namijenjene zaposlenicima Centra za rehabilitaciju Stančić i partnerima u projektu    (Grad Vrbovec, CZSS Vrbovec, Grad Dugo Selo, CZSS Dugo Selo), a održale su se u velikoj dvorani  Gradske vijećnice u Vrbovcu uz pridržavanje svih epidemioloških mjera.

Tijekom četverodnevnog izlaganja raspravljalo se o sljedećim temama: „Pružanje socijalnih usluga u zajednici, „Načela pristupačnosti, „Pružanje psihosocijalne podrške udomiteljima i korisnicima udomiteljstva te „Razvoj i perspektiva udomiteljstva.

Posebnu pažnju i zanimanje sudionika izazvala je radionica na temu udomiteljstva.

Osvrt i zaključke na spomenutu temu prenosimo u nastavku.

Osvrt na održanu radionicu „Razvoj i perspektiva udomiteljstva“

U radu i raspravi radionice na temu razvoja i perspektive udomiteljstva na istočnom dijelu Zagrebačke županije sudjelovali su predstavnici partnera u projektu, zaposlenici Centra za rehabilitaciju Stančić i  predstavnica udomiteljskih obitelji.

Nakon uvodnog dijela koji nam je prezentirala dr.sc. Marinka Bakula Anđelić u kojem smo imali prilike čuti o povijesnom razvoju udomiteljstva te osnovne zakonske odredbe, kao i situaciju u drugim EU zemljama, ravnateljica CZSS Vrbovec Irena Martak upoznala nas je s trenutnom situacijom na području pod ingerencijom njihovog CZSS. Saznali smo da na njihovom području ima 176 udomiteljskih obitelji za odrasle i  26 za djecu koje brinu o gotovo 660 korisnika. Ako te podatke usporedimo sa 2013. godinom kada su na tom području djelovale 313 udomiteljskih obitelji, onda postaje jasno da se suočavamo sa drastičnim padom broja udomiteljskih obitelji. Uzroke tomu možemo tražiti u visokoj životnoj dobi udomitelja, njihovom narušenom zdravstvenom stanju ali i nezainteresiranosti mladih obitelji da se bave udomiteljstvom. Istovremeno, sve je više zahtjeva za smještaj u udomiteljstvo jer je velik dio domova za smještaj u procesu deinstitucionalizacije. Iako CZSS Vrbovec ima 2 tima za udomiteljstvo, poslovi su i nadalje prezahtjevni i ne stiže se sve obaviti. Značajna pažnja posvećuje se odabiru odnosno kompatibilnosti udomitelja i potencijalnih korisnika što daje novu dimenziju i novu kvalitetu ovoj socijalnoj usluzi. U tijeku je svojevrsna kriza udomiteljstva u cijeloj državi. Naravno, tome i doprinose visoki zahtjevi i očekivanja koja se stavljaju pred udomiteljske obitelji kao i niska cijena njihovih usluga koja u usporedbi sa cijenom smještaja u domovima socijalne skrbi više sliči socijalnoj pomoći nego naknadi za izrazito zahtjevan i složen posao koji obavljaju udomitelji. S korisnikom treba provesti svakodnevno 24 sata, a prateće službe poput psihologa, psihijatra najčešće nisu dostupne u ruralnim područjima već se mogu dobiti samo u velikim gradovima što iziskuje dodatne troškove i gubitak vremena.

Svi prisutni složili smo se da je jedno od ključnih pitanja – pitanje naknada udomiteljima  te osiguranje potrebne stručne pomoći u vidu mobilnih timova za podršku u kriznim  situacijama. 

Psihosocijalna podrška koju stručni radnici Centra Stančić pružaju udomljenim korisnicima je odlično rješenje i trebali bi uključiti veći broj korisnika što i planiramo po otvorenju novog Dnevnog centra u Vrbovcu, kako je istaknula Ivana Kelebuh, voditeljica Dnevnog centra u Vrbovcu. Za sada smo nabavili mini bus koji će uskoro početi dovoziti korisnike što predstavlja veliki iskorak i veliku podršku udomiteljima kao i njihovim korisnicima. Tragom toga i izuzetno dobroj suradnji Centra Stančić i CZCC Vrbovec, već je puno učinjeno na tom planu a u perspektivi spremni smo pomoći i oko edukacija udomitelja i njihova uključivanja u program psihosocijalne podrške te pomoći u kriznim situacijama.

Otvorilo se i pitanje nedostatka stručnih i znanstvenih istraživanja o navedenim temama pa ćemo u narednom periodu pokušati osigurati sredstva (aplikacijom na natječaje i partnerstvima) te omogućiti zainteresiranim stručnjacima da se profesionalno razvijaju i znanstveno usavršavaju, provode istraživanja i tako daju doprinos razvoju udomiteljstva na ovom području.

Održane dvije radionice u sklopu projekta „Poboljšanje socijalnih usluga u zajednici“ , obje na temu provedbe horizontalnih politika

Početkom srpnja održali smo dvije radionice u sklopu projekta „Poboljšanje socijalnih usluga u zajednici“ , obje na temu provedbe horizontalnih politika.

Obje radionice održane su u velikoj dvorani Gradske vijećnice u Vrbovcu u kojoj smo ispoštovali sve epidemiološke mjere.

Prva radionica pod nazivom „Rodna ravnopravnost i zabrana diskriminacije prema Konvenciji o pravima osoba s invaliditetom“  bila je namijenjena korisnicima,  udomljenim osobama s invaliditetom kojima pružamo psihosocijalnu podršku u sklopu Dnevnog centra Vrbovec koji su iskazali posebnu zainteresiranost za navedenu temu.

U drugoj radionici sudjelovali su predstavnici partnera gradova Vrbovca i Dugog Sela, CZSS Vrbovec i Dugo Selo te djelatnici Centra Stančić iz dislociranih jedinica i sjedišta centra. Najviše je bilo govora o rodnoj ravnopravnosti, zabrani diskriminacije te usklađivanju poslovnog i privatnog života.

U svakoj od radionica sudjelovalo je više od 20 sudionika, kao što je bilo i predviđeno u projektu.

Obilježen Dan Centra predstavljanjem projekta „Poboljšanje uvjeta za pružanje socijalnih usluga u zajednici /POSUZ“

Povodom Dana Centra, 26. listopada 2018. godine, održana je najavna konferencija projekta „Poboljšanje uvjeta za pružanje socijalnih usluga u zajednici/ POSUZ“  za koji je Centru Stančić kao nositelju projekta, odobreno 8.555.460,70 kuna bespovratnih EU sredstava. Projekt je s provedbom započeo 5. listopada 2018. godine u sklopu Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija”, unutar poziva „Unaprjeđivanje infrastrukture za pružanje socijalnih usluga u zajednici osobama s invaliditetom kao podrška procesu deinstucionalizacije-faza 1“ u trajanju od trideset mjeseci. Projektnim se aktivnostima planiraju izgraditi novi te rekonstruirati i poboljšati infrastrukturni i stručni uvjeti za pružanje socijalnih usluga u zajednici kao što su rana intervencija, psihosocijalna podrška, usluga boravka, usluga integracije, usluga savjetovanja i pomaganja. Projekt realiziramo u suradnji s partnerima: Gradovima Dugo Selo i  Vrbovec, te Centrima za socijalnu skrb Vrbovec i  i Dugo Selo.

Voditeljica projekta Jasna Lesički predstavila je projektne  aktivnosti, ciljeve i očekivane rezultate projekta. Projektne su aktivnosti raspoređene u segmente kupnje zemljišta, izgradnju i opremanje Dnevnog centra  Vrbovec, rekonstrukciju Dnevnog centra za ranu intervenciju i podršku djeci s teškoćama u razvoju Dugo Selo 1, rekonstrukciju dnevnog centra za podršku korisnicima organiziranog stanovanja Dugo Selo 2, rekonstrukciju i opremanje Dnevnog centra za korisnike organiziranog stanovanja Jelkovec, edukaciju i provedba horizontalnih politika te promidžbene i administrativne aktivnosti. Predstavljeni projektni  elementi postavljeni su s ciljem značajnog povećanja broja i obuhvata djece s teškoćama u razvoju adekvatnim socijalnim uslugama kojima se smanjuje rizik od socijalne isključenosti marginaliziranih skupina te poboljšava kvaliteta života i rada. Po završetku projekta Centar Stančić planira nastaviti s pružanjem socijalnih usluga u restrukturiranim, visoko funkcionalnim prostorima izgrađenim na načelima pristupačnosti, zelene politike i energetske učinkovitosti kojima se omogućuje podizanje razine kvalitete pružanih usluga i prihvat značajno  većeg broja djece s teškoćama u razvoju i odraslih osoba s invaliditetom.