Ugovor o javnim uslugama

Kao ekonomski najpovoljnija ponuda za uslugu izrade projektno-tehničke dokumentacije i ostalih potrebnih podloga i elaborata za ishođenje potrebnih potvrda i dozvola za izgradnju i rekonstrukciju objekata Centra za rehabilitaciju Stančić u okviru projekta Poboljšanje uvjeta za pružanje socijalnih usluga u zajednici/POSUZ, odabrana je ponuda ponuditelja APG Inženjering d.o.o., Josipa Zorića 62, 10370 Dugo Selo.

Ugovor o nabavu usluge promidžba i vidljivost

Kao najpovoljnija ponuda u postupku nabave usluge Promidžba i vidljivost za projekt „Poboljšanje uvjeta za pružanje socijalnih usluga u zajednici/POSUZ“, odabire se ponuda ponuditelja: Moja točka j.d.o.o., Tina Ujevića 7, 10000 Zagreb.

Ugovor o uslugama vanjskog stručnjaka za usluge stručnog savjetovanja za provedbu projekta te pripremu natječajne dokumentacije i provedbu postupaka nabave

Kao najpovoljnija ponuda u postupku nabave usluge stručnog savjetovanja za provedbu projekta te pripremu natječajne dokumentacije i provedbu postupaka nabave za projekt „Poboljšanje uvjeta za pružanje socijalnih usluga u zajednici/POSUZ“ odabrana je ponuda ponuditelja: EUREKA CONSULTING d.o.o., Konjička ulica 11, 10000 Zagreb.

Ugovor o kupoprodaji nekretnina

Dana 04. prosinca 2018. godine potpisan je ugovor o kupoprodaji nekretnine za potrebe izgradnje Dnevnog centra Vrbovec u okviru projekta Poboljšanje uvjeta za pružanje socijalnih usluga u zajednici/POSUZ. Sredstva za kupoprodaju nekretnina osigurana su Ugovorom o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Fondova u financijskom razdoblju 2014.-2020., iz Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“, Europskog fonda za regionalni razvoj.