Ugovor o kupoprodaji nekretnina

Dana 04. prosinca 2018. godine potpisan je ugovor o kupoprodaji nekretnine za potrebe izgradnje Dnevnog centra Vrbovec u okviru projekta Poboljšanje uvjeta za pružanje socijalnih usluga u zajednici/POSUZ. Sredstva za kupoprodaju nekretnina osigurana su Ugovorom o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Fondova u financijskom razdoblju 2014.-2020., iz Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“, Europskog fonda za regionalni razvoj.