Ugovor o nabavu usluge promidžba i vidljivost

Kao najpovoljnija ponuda u postupku nabave usluge Promidžba i vidljivost za projekt „Poboljšanje uvjeta za pružanje socijalnih usluga u zajednici/POSUZ“, odabire se ponuda ponuditelja: Moja točka j.d.o.o., Tina Ujevića 7, 10000 Zagreb.

Dokumenti: