Ugovor o uslugama vanjskog stručnjaka za usluge stručnog savjetovanja za provedbu projekta te pripremu natječajne dokumentacije i provedbu postupaka nabave

Kao najpovoljnija ponuda u postupku nabave usluge stručnog savjetovanja za provedbu projekta te pripremu natječajne dokumentacije i provedbu postupaka nabave za projekt „Poboljšanje uvjeta za pružanje socijalnih usluga u zajednici/POSUZ“ odabrana je ponuda ponuditelja: EUREKA CONSULTING d.o.o., Konjička ulica 11, 10000 Zagreb.

Dokumenti: